Leonberger Kenel Leszno
aktualnościo nasnasze psyszczeniętawaga i wzrostkontakt
Leszno 2012 - CACB
W dniu 02.06.2012 na międzynarodowej wystawie w Lesznie w klasie młodzieży zajął pierwszą lokatę z oceną doskonały i tytuł Zw Młodzieży, spełnił warunki konieczne do uzyskania Mł Championa Polski


.


leonberger site